Grammatika enesekontrolliharjutused

Palume konkursil osalemiseks täita allpool toodud ankeet.
Tähtaeg on 1. mai 2013.

*Link õppematerjalile
*Õppekava teema (alateema), mida õppematerjal katab
*Maht (mitu õppetundi õppematerjal katab)
*Konkursitöö autori nimi/autorite nimed
*Autori/autorite kontakttelefon
*Autori/autorite e-posti aadress
*Kooli nimi
Täname!

See vorm on koostatud kasutades küsitluste, ankeetide ja uuringute koostamise teenust eFormular.