Konkurss "Märka rütme!"

Palume konkursil osalemiseks täita allpool toodud ankeet.
Konkursitööde esitamise tähtaeg on 1. mai 2012
*Link konkursitööle
*Õppeaine
*Konkursitöö pealkiri
*Klass
*Konkursitöö autori nimi/autorite nimed
*Juhendava õpetaja nimi
*Õpetaja kontakttelefon
*Õpetaja e-posti aadress
*Kooli nimi
Täname!

See vorm on koostatud kasutades küsitluste, ankeetide ja uuringute koostamise teenust eFormular.