Konkurss "IKT vahendid aitavad õppida"

Palume konkursil osalemiseks täita allpool toodud ankeet.
Konkursitööde esitamise tähtaeg on 1. detsember 2011

*Link konkursitööle
*Õppeaine
*Konkursitöö pealkiri
*Klass
*Konkursitöö autori/autorite nimi/nimed
*Juhendava õpetaja nimi
*Õpetaja kontakttelefon
*Õpetaja e-posti aadress
*Kooli nimi
Suur tänu!

See vorm on koostatud kasutades küsitluste, ankeetide ja uuringute koostamise teenust eFormular.