Nursipalu harjutusvälja näidislaskeharjutused, 10.08.2011

*Vastaja asukoht laskmiste ajal - milline vald/linn? valige rippmenüüst
*Vastaja asukoht laskmiste ajal - milline küla/asula? 
*Vastaja vanus valige rippmenüüst
*Kust saite infot näidislaskeharjutuste kohta? veebist
ajalehest (Võrumaa Teataja)
vallalehest
muu 
*Kus vastaja viibis näidislaskeharjutuste ajal? valige rippmenüüst
Hinnangud laskeharjutuse kohta Palun hinnake kuuldud laskeharjutuste müra tugevust ja müra häirivust
14:00-15:00, 120 mm miinipildujate müra 
Müra tugevus valige rippmenüüst
Müra häirivus valige rippmenüüst
Kommentaar  
15:00-15:30, käsitulirelvade müra 
Müra tugevus valige rippmenüüst
Müra häirivus valige rippmenüüst
Kommentaar  
16:00-17:00, lahinglaskmiste müra 
Müra tugevus valige rippmenüüst
Müra häirivus valige rippmenüüst
Kommentaar  
17:00-17:30, lõhkepakettide müra 
Müra tugevus valige rippmenüüst
Müra häirivus valige rippmenüüst
Kommentaar  
18:00-18:30, 90 mm tankitõrjekahuri müra 
Müra tugevus valige rippmenüüst
Müra häirivus valige rippmenüüst
Kommentaar  
18:30-19:00, tankitõrjegranaadiheitja müra 
Müra tugevus valige rippmenüüst
Müra häirivus valige rippmenüüst
Kommentaar  
19:00-19:30, lõhkamised 
Müra tugevus valige rippmenüüst
Müra häirivus valige rippmenüüst
Kommentaar  
19:30-20:00, 9 miini lõhkamise müra 
Müra tugevus valige rippmenüüst
Müra häirivus valige rippmenüüst
Kommentaar  
Kui müra häiris oluliselt, siis milles väljendus müra häirivus? Palun kirjeldage!  
Väljatrükkimiseks leiate küsimustiku http://www.rauge.ee/?id=naidislaskmine


Suur tänu tagasiside eest!
Küsimuste korral palun võtke ühendust: Andres Ideon, Kaitseministeerium, 717 0165

See vorm on koostatud kasutades küsitluste, ankeetide ja uuringute koostamise teenust eFormular.