TIHS Vabatahtliku tagasiside vorm

 

Tallinn International Horseshow 2016

Vabatahtlike tagasiside
Nimi (soovi korral):
*Sugu:
*Vanus:
*Kas vabatahtliku registreerimisankeedi täitmine oli mugav?
*Kuidas jäid rahule vabatahtlikule jagatud varustusega?
*Kuidas jäid rahule vabatahtlike toidu ja toitlustusega?
*Kuidas jäid rahule võistluste olmetingimustega sh ööbimistingimustega?
*Kuidas jäid rahule oma tiimi juhi ja tema suhtlemise/üldise info liikumisega?
*Kas suhted Sinu meeskonna liikmete vahel ja teiste vabatahtlikega olid head?
Ettepanekud, kommentaarid ja soovitused korraldusmeeskonnale:

See vorm on koostatud kasutades küsitluste, ankeetide ja uuringute koostamise teenust eFormular.