Noorte ankeet, 7-12 a.

Hea noor. 


Palume sul osaleda Keila linna noorte vaba aja sisustamise võimaluste rahulolu-uuringus. Täites küsimustikku, aitad Keila linnal hinnata noorsootööd. Sinu poolt antud vastused aitavad meil edasisel noorte arengut toetava vaba aja sisustamise planeerimisel ning võimalike probleemide ja kitsaskohtade lahendamisel. Küsimustikule vastaja jääb anonüümseks.

Sinu arvamus on Keila linna jaoks väga oluline.

 

Vastates vali see vastusevariant, mis tundub olevat sinu arvamuse, seisukoha või olukorraga kõige sarnasem. 

1. Kas Sa oled käinud 2016 aastal mõnes ringis (näiteks laulu-, tantsu, näite-, loodus või kunstiringis) või sporditrennis, noortekeskuses,
noorteüritusel, laagris või osalenud mõne noorteorganisatsiooni tegevuses?

2. Millistes huviringides või huvikoolides Sa käid?
3. Mis huviringis sa sooviksid käia aga selleks puuduvad Keila linnas võimalused? Nimeta palun konkreetne huviring või valdkond.

4. Kas Sa oled osalenud …… 2016 aastal mõnel noorteüritustel, nt… (vaba aja mess, rockipidu, muusikakooli kontsert, koolitus jne)?

5. Kas Sa oled käinud …… 2016 aastal mõnes laste- või noortelaagris?

6. Kas Sa oled käinud …… 2016 aastal Keila noortekeskuses?

7. ………Keila linnas on lastel võimalik kuuluda mitmesse noorteorganisatsiooni või –ühingusse, kus võetakse koos ette
põnevaid asju ja leitakse uusi sõpru.

Kas Sa tead mõnda noorteühendust või noorteorganisatsiooni? Kui tead, siis palun kirjuta selle nimi ja millega nad tegelevad.
Kui valisid variandi "Jah", palun põhjenda!

8. Kas Sa oled …… 2016 aastal osalenud mõne noorteorganisatsiooni korraldatud üritusel?

9. Kas Keila linnas on mõni Sinu vanustele lastele mõeldud koht (nt huvikool, noortekeskus, spordiklubi, noortekeskus jne),
kus Sa ei saa käia, kuna see on siis kinni, kui tahaksid sinna minna?
Kui valisid variandi "jah", siis palun nimeta koht!

10. Kas Keila linnas on mõni Sinu vanustele lastele mõeldud koht (nt huvikool, noortekeskus, spordiklubi jne),
kus Sa ei saa või ei taha käia?
Kui valisid variandi "jah", siis palun nimeta koht ja põhjenda, miks sa ei saa või ei taha seal käia!

11. Kas Sa oled rahul huvikoolides, ringides, trennides ja noortekeskustes kasutatavate vahenditega nagu näiteks pillid,
noodid, spordivahendid, joonistamisvahendid, arvutid jne
Kui valisi variandi "ei ole rahul", siis palun põhjenda!

12. Kui Sa oled vajanud abi huviringi valikul, sõpradega suhtlemisel või mõnel muul teemal, kas Sa oled saanud abi õpetajatelt,
treeneritelt, juhendajatelt, huvijuhilt psühholoogilt või mõnelt teiselt noorsootöötajalt?

13. Kui Sa oled tahtnud midagi teada saada, kas Sa oled alati saanud oma küsimustele vastused (juhendajalt, treenerilt, internetist, vms)?
Mille kohta Sa pole infot saanud?

14. Kas Sa oled:

15. Kui vana Sa oled?
aastane

16. Kas Sa elad Keila linnas või lähiümbruses?

See vorm on koostatud kasutades küsitluste, ankeetide ja uuringute koostamise teenust eFormular.