Noorte ankeet, 7-12 a.
Lp. Noor


 


Palume Sul osaleda Rakvere noori arendavate vaba aja veetmise võimaluste rahulolu-uuringus.


Täites järgneva küsimustiku, annad Rakvere linnale  võimaluse hinnata noorsootööd ning pöörata noorsootöö arendamisel rohkem tähelepanu Sulle. Sinu poolt antud vastused aitavad meid edasisel noorte arengut toetava vaba aja sisustamise planeerimisel ning võimalike probleemide ja kitsaskohtade lahendamisel.


Küsimustikule vastaja jääb anonüümseks - see tähendab, et Sinu nime ankeedis ei küsita (küll aga loosimisel osalemiseks, palume Sinu kontaktandmeid küsitluse lõpus).


Sinu arvamus on Rakvere linna jaoks väga oluline.


Vastates palun vali see vastusevariant, mis tundub olevat Sinu arvamuse, seisukoha või olukorraga kõige sarnasem.


 Küsimused on esitatud 2016- 2017 aasta kohta.


Vastamiseks kulub keskmiselt 20 minutit.


 Andmeid kogutakse kuni 12. mai 2017.


Uuringu kontaktisik on Katrin Joselin (katrin.joselin@rakvere.ee.ee, telefon 53268054)


Ette tänades


Rakvere linnavalitsuse kultuuri- ja noorsootööosakond1. Kas Sa oled käinud 2016- 2017 aastal mõnes ringis (näiteks laulu-, tantsu, näite-, loodus või kunstiringis) või sporditrennis, noortekeskuses,
noorteüritusel, laagris või osalenud mõne noorteorganisatsiooni tegevuses?

2. Millistes huviringides või huvikoolides Sa käid?

3. Kas Sa oled osalenud 2016- 2017 aastal Rakvere noorteüritustel, (nt Kreisi noortepäev, Viru Jam, Lapsekingades)?

4. Kas Sa oled käinud 2016- 2017 aastal mõnes laste- või noortelaagris?

5. Kas Sa oled käinud 2016- 2017 aastal Rakvere Avatud Noortekeskuses ?

6. Milliseid tegevusi võiks veel olla noortekeskuses, et noored seal rohkem käiksid?

7. Rakvere linnas on lastel võimalik kuuluda mitmesse noorteorganisatsiooni või ühingusse, kus võetakse koos ette
põnevaid asju ja leitakse uusi sõpru.

Kas Sa tead mõnda noorteühendust või noorteorganisatsiooni? Kui tead, siis palun kirjuta selle nimi ja millega nad tegelevad.
Kui valisid variandi "Jah", palun põhjenda!

8. Kas Sa oled 2016- 2017 aastal osalenud mõne noorteorganisatsiooni korraldatud üritusel?

9. Kas Rakvere linnas on mõni Sinu vanustele lastele mõeldud koht (nt huvikool, noortekeskus, spordiklubi, noortekeskus jne),
kus Sa ei saa käia, kuna see on siis kinni, kui tahaksid sinna minna?
Kui valisid variandi "jah", siis palun nimeta koht!

10. Kas Rakvere linnas on mõni Sinu vanustele lastele mõeldud koht (nt huvikool, noortekeskus, spordiklubi jne),
kus Sa ei saa käia, kuna see on liiga kaugel või halva koha peal?
Kui valisid variandi "jah", siis palun nimeta koht!

11. Kas Sa oled rahul huvikoolides, ringides, trennides ja avatud noortekeskustes kasutatavate vahenditega nagu näiteks pillid,
noodid, spordivahendid, joonistamisvahendid, arvutid jne
Kui valisi variandi "ei ole rahul", siis palun põhjenda!

12. Kui Sa oled vajanud abi huviringi valikul, sõpradega suhtlemisel või mõnel muul teemal, kas Sa oled saanud abi õpetajatelt,
treeneritelt, juhendajatelt, huvijuhilt psühholoogilt või mõnelt teiselt noorsootöötajalt?

13. Kas Rakveres on piisavalt hea huvialade valiku võimalus?
Kui valisid varjandi "ei ole rahul", siis märgi mis huvialasid võiks veel olla

14. Kui Sa oled tahtnud midagi teada saada, kas Sa oled alati saanud oma küsimustele vastused (juhendajalt, treenerilt, internetist, vms)?
Mille kohta Sa pole infot saanud?

15. Kas Sa oled:

16. Kui vana Sa oled?
aastane

17. Millises Rakvere linna piirkonnas Sa elad?
Kui sa soovid osaleda Rakvere kinopiletite või Rakvere Aqva Spordikeskuse kuukaardi loosimises, siis märgi siia oma e-posti aadress või telefoni number

See vorm on koostatud kasutades küsitluste, ankeetide ja uuringute koostamise teenust eFormular.