UT ajakirja lugejauuring


Tere!

Osalete Tartu ülikooli ajakirja UT lugejauuringus, mille eesmärk on koguda infot ajakirja lugejate eelistuste ja soovide kohta. Saadud andmeid kasutab UT toimetus ajakirja tulevikuplaanide koostamisel ja elluviimisel.

Küsimustikus on kokku kümme küsimust. Vastamine võtab aega orienteeruvalt umbes 5-10 minutit. Uuringus osalemine on anonüümne.

Lugejate arvamus on meile oluline! Palun vastake küsimustele ausalt ja võimalikult põhjalikult, et saaksime teha ajakirja, mis on huvitav ja läheb ülikooli inimestele korda.


1. Kui sageli loete UT ajakirja?
pidevalt (kõiki või peaaegu kõiki numbreid)
mõnikord (umbes pooli numbreid aastas)
harva (üksikuid numbreid)
üldse mitte
2. Kui Te ei loe UT ajakirja, siis palun märkige, mis põhjusel.
3. Kuidas ajakiri Teieni jõuab? Palun märkige kõik sobivad vastusevariandid.
Paberil mõnest ülikooli hoonest.
Saan ajakirja paberil enda lauale või postkasti.
Olen lugenud ajakirja veebis.
mujalt
4. Mis Teile UT ajakirja juures meeldib?
5. Mis Teile UT ajakirja juures ei meeldi?
6. Milliste teemade kajastamine ajakirjas Teile kõige enam huvi pakub või pakuks? Palun märkige kõik sobivad vastusevariandid.
kõik päevakajaline (uudised ja pikemad artiklid ülikooliga seotud aktuaalsetel teemadel)
haridusega seotud artiklid
teadusega seotud artiklid
ettevõtlusega seotud artiklid
intervjuud ja persoonilood
meelelahutuslikud lood
muu
7. Millised ajakirja rubriigid Teile kõige enam huvi pakuvad? Palun valige kuni 3 vastusevarianti.
ajalugu
aktuaalne (pikemad päevakajalised artiklid)
arvamuslood (toimetaja veerg, kolumn, essee)
arvustused (kirjandus-, kunsti-, muusika-, filmi- ja teatriarvustused)
ettevõtlus
intervjuu
lühiuudised
persoon
reisikiri
reportaaž
teaduslood (teadus, väitekiri)
vilistlane
8. Kas UT ajakirjas võiks olla lisaks eelmainitutele ka mõni uus rubriik? Milline?
9. Mida võiks UT ajakiri veel lisada, muuta või parandada?
10. Palun märkige oma praegune seos Tartu Ülikooliga.
akadeemilise üksuse töötaja
haldus-tugiüksuse töötaja
üliõpilane
vilistlane
koostööpartner
muu
NB! Selle välja täitmine on vabatahtlik!
Kõigi selleks soovi avaldanud vastanute vahel loositakse uuringu lõppedes välja Tartu Ülikooli mõnus pusa. Selleks sisestage allpool asuvasse lahtrisse oma e-maili aadress ja soovitav pusa suurus (XS, S, M, L, XL, XXL). Kõiki vastuseid analüüsitakse anonüümsuse korras ning aadresse kasutatakse eraldiseisvana ainult auhinna loosimisel.See vorm on koostatud kasutades küsitluste, ankeetide ja uuringute koostamise teenust eFormular.