Õpilaste rahuloluküsimustik

Palume Sul osaleda Juuru Eduard Vilde Kooli õpilase rahul-uuringus.
Antud uuringuga soovime teada 3. 5. 7. ja 9. klassi õpilaste heaolu koolis.
Ankeet on anonüümne ja koosneb viiest küsimustegrupist. Tärniga märgitud küsimused on kohustuslikud täita. 
Uuringu kontaktisik on direktor Kalle Kõiv (kalle.koiv@juuru.edu.ee).

Ette tänades,
Kalle Kõiv
Juuru Eduard Vilde Kooli direktor

Küsitluse juurde ....
ENESEHINNANG
Palun vasta skaalal 1 kuni 5, kus 1 - ei nõustu üldse ja 5 - nõustun täielikult
1. Ma olen inimene, kes ...
*... on pigem kinnine ja tegutseks omaette
*... teeb oma asju põhjalikult
*... on seltskondlik ja naudib suhtlemist
*... jääb alati rahulikuks ja talub pinget hästi
*... eelistab tihti laiselda
*... kipub kergesti muretsema/ läheb kergesti närvi
*2. Mul on mitmeid häid oskusi ja omadusi
*3.Olen kindel, et suudan ootamatutest olukordadest võitjana väljuda
*4.Ma ei ole paljude asjadega enda juures rahul
*5.Kui ma küllaldaselt pingutan, lahendan enamuse tekkivatest probleemidest
*6.Ma suhtun endasse hästi
*7.Ma olen oma eluga rahul
SUHTED KAASÕPILASTEGA
Palun vasta skaalal 1 kuni 5, kus 1 - ei nõustu üldse ja 5 - nõustun täielikult
*Ma saan klassikaaslastega hästi läbi
*Kaasõppijad hoolivad minust
*Meie klassi õpilaste vahel on valdavalt head suhted
*Kooli õpilaste ja õpetajate vahel on valdavalt head suhted
*Meie koolis on sõbralik õhkkond
Mida soovid lisada suhete kohta koolis?