Inimeste eelistused spaa valikul

Armas spaahuviline!

Käesolev küsitlus on koostatud Tartu Ülikooli Pärnu kolledži tudengi Jane Suka poolt. Küsitluse eesmärgiks on välja selgitada inimeste eelistused spaa valikul ning otsuseid mõjutavad tegurid. Tulemuste analüüs kajastatakse lõputöös „Inimeste eelistused spaa valikul OÜ Harmoonikumi näitel“. Küsimustele saadud vastused aitaksid Teid, kallid spaade kliendid, paremini mõista. Küsimustik on anonüümne. Palun märkige sobiva vastuse ette ristike ning põhjendage oma vastust, kui seda on palutud.
*1. Te olete?Mees Naine 
*2. Teie vanus on? 
*3. Teie haridustase on? 
*4. Teie sissetulek kuus on? 
*5. Kui tihti külastate spaad? 
Kui valisite variandi "muu", palun täpsustage.  
*6. Mis mõjutab Teie otsust spaad valides kõige enam?  
*7. Kas olete kuulnud terminist loodusspaa ehk öko-spaa? Jah Ei 
*8. Mis on Teie jaoks öko- ehk loodusspaa? (Palun valige üks variant) 
Kui valisite variandi "muu", palun täpsustage.  
*9. Kas Teie arvates on Eestis spaasid, mis võiksid omandada ökospaa, loodusspaa tiitli? 
Kui vastasite jaatavat, palun nimetage need spaad.  
*10. Milliseid tooteid spaahoolitsuste tegemisel eelistate? (Palun valige üks variant) 
*11. Kas olete teadlik kosmeetikumides leiduvatest sünteetilistest ainetest, mis avaldavad organismile negatiivset mõju?

Jah Ei 
*12. Kas Teid huvitab kosmeetikumide koostis (mis aineid need sisaldavad ja kust need pärinevad)?Jah, huvitab väga Pigem jah Pigem ei Ei, mulle pole see oluline 
*13. Kas eelistate pigem eestimaist toodangut või välismaist reklaamitud kaupa? 
Palun põhjendage oma vastust.  
*14. Kas Teie meelest on Eestis valmistatud kosmeetikumid kvaliteetsed?Jah Ei Ei oska öelda 
*15. Kas oleksite huvitatud nägemast, kuidas Teile segatav kosmeetikum valmib?Jah Ei 
*16. Kust otsite/leiate informatsiooni spaade ja sealsete teenuste kohta? 
*17. Kas olete külastanud Viimsis asuvat ökospaad Harmoonikum?Jah Ei KUI VASTASITE EELMISELE KÜSIMUSELE JAATAVALT, PALUN JÄTKAKE KÜSIMUSTIKU TÄITMIST. KUI VASTASITE EITAVALT, OLI EELNEV KÜSIMUS TEIE JAOKS VIIMANE. TÄNAN TEID VÄGA!
18. Kas Harmoonikumi võiks pidada ökospaaks ehk loodusspaaks? 
19. Milliseid teenuseid olete Harmoonikumis kasutanud? 
Kui valisite variandi "Muu", palun täpsustage.  
20. Miks eelistate Harmoonikumi teistele päevaspaadele? 
Kui valisite variandi "Muu", palun täpsustage.  
21. Kuidas hindate teenuste/kaupade kvaliteedi ja hinna suhet?

 
22. Kas olete kunagi Harmoonikumi teenustes või nende kvaliteedis pettunud?Jah Ei 
Kui vastasite küsimusele jaatavalt, palun kirjeldage, mis Teile pettumuse valmistas.  
23. Kas Harmoonikumi kodulehel saadav informatsioon on Teie jaoks piisav ja vastab seal pakutavale? 
Kui kodulehel olev informatsioon pole Teie meelest piisav, mida võiks sinna lisada?  
24. Kas Teie meelest leidub Harmoonikumis kitsaskohti, mida tuleks parendada?Jah Ei 
Kui vastasite jaatavalt, palun kirjeldage, mida saaks Harmoonikumi meeskond teisiti teha, et Teie soovidele ja ootustele rohkem vastu tulla.  
SUUR TÄNU VASTAMAST!

See vorm on koostatud kasutades küsitluste, ankeetide ja uuringute koostamise teenust eFormular.