Illuka valla noorte küsimustik

Hea Illuka valla noor vanuses 7-26 aastat!


Palume Sul täita järgnev ankeet, mis puudutab noorsootööd Illuka vallas.


Sinu poolt antavad vastused aitavad meid edasisel noorte arengut toetava vaba aja sisustamise planeerimisel.


Sinu arvamus on Illuka valla jaoks väga oluline!

*Olen?
 
*Sinu vanus?
 
*Sinu elukoht?
 
*Millistes huviringides osaled Illuka Koolis? (valida võb mitu varianti)
 
*Olen rahul Illuka Koolis pakutavate huviringidega
 
*Millistes huviringides osaled Kurtna Noortekeskuses? (valida võib mitu varianti)
 
*Olen rahul Kurtna Noortekeskuses pakutavate huviringidega
 
*Millistes huviringides osaled väljaspool kooli ja noortekeskust? (valida võib mitu varianti)
 
Kui vastasid eelmisele küsimusele "muu", siis märgi palun, mis huviringiga on tegemist?
 
Kui Sa ei osale üheski huviringis ega huvikoolis, siis palun põhjenda miks?
 
*Oma kodukohas saad Sa tegeleda kõigega, mis sind huvitab
 
Kui Sa ei saa oma kodukohas tegeleda sellega, mis Sind huvitab, siis palun kirjuta, millega Sa sooviksid oma kodukohas tegeleda?
 
*Kas Sa oled 2015- 2016.a. külastanud Kurtna Noortekeskust?
 
*Kui tihti külastad Kurtna Noortekeskust?
 
*Kas Sa osaled Kurtna Noortekeskuse tegevustes (laagrid, üritused, projektid, väljasõidud jne.)?
 
Kui Sa ei osale, siis miks?
 
Kui Sa osaled, siis millised on Sinu ettepanekud noortekeskuse arendamiseks?
 
*Kas Sulle sobivad noortekeskuse lahtiolekuajad?
 
Kui vastasid ei, siis millised ajad Sulle sobiksid?
 
*Olen ise panustanud mõne noortele suunatud ettevõtmise elluviimisesse (üritused, PONI jne.)?
 
Kui oled panustanud, siis mida aitasid korraldada?
 
Kuidas võiks Sinu arvates meie omavalitsuses paremini toetada noorte omaalgatust?
 
Millist noortele mõeldud tegevust või ettevõtmist oleksid nõus ise algatama ja eest vedama?
 
*Kas Sa osaled mõnes noorteühenduses, või- organisatsioonis (4H, Noorkotkad, Kodutütred jne.)?
 
*Kas Sa oled osalenud mõnes rahvusvahelises noorte projektis?
 
Kui vastasid eelmisele küsimusele jah, siis millises projektis osalesid?
 
*Kas Sa oled osalenud 2015.-2016.a. mõnes laagris?
 
Kui vastasid eelmisele küsimusele jah, siis millises laagris osalesid?
 
*Kust sa oled saanud abi huviringi valikul, sõpradega suhtlemisel või mingil muul teemal? (valida võib mitu varianti)
 

 

See vorm on koostatud kasutades küsitluste, ankeetide ja uuringute koostamise teenust eFormular.