ERASMUS+ õpirände avaldus

Tärniga (*) tähistatud väljad on kohustuslikud.
*Olen Hiiumaa ametikooli õppija/vilistlane Palun vali ripploendist, kas oled õppija või vilistlane. NB! Õpirände ajal ei ole lõpetamisest möödunud rohkem kui aasta.
*Ees- ja perenimi 
*Isikukood 
*Kontakttelefon 
*e-posti aadress 
*Elukoha postiaadress Lepingu sõlmimiseks, kui osutud valituks.
*Arvelduskonto number Elamis- ja reisitoetuse kandmiseks osaleja isiklikule arvelduskontole.
*Eriala, mille raames soovin välispraktikale minna 
*Välispraktika kestuse eelistus 
*Motivatsioonikiri  Palun kirjuta siia, miks Sa soovid välispraktikale minna.
Kuidas kavatsed välispraktikal kogetut ja õpitut hiljem kasutada?
*Kinnitan, et olen tutvunud Hiiumaa ametikooli 2019/2020 õppeaasta ERASMUS+ õpirändeprojektiga EPS kooli kodulehel www.hak.edu.ee ja nõustun osalemise tingimustega.
 
 

See vorm on koostatud kasutades küsitluste, ankeetide ja uuringute koostamise teenust eFormular.