AGREE 2-ga ravijuhendi hindamine

Palun andke oma hinnang ravijuhendi kvaliteedile, kasutades AGREE II.

Palun vastake kõikidele küsimustele. 

 

 

 
*Ees- ja perekonnanimi
*Koostatava ravijuhendi nimetus
*Hinnatav ravijuhend
1. RAVIJUHENDI KÄSITLUSALA JA EESMÄRK
*1.1 Ravijuhendi üldine eesmärk (üldiseid eesmärke) on täpselt kirjeldatud.
*1.2 Ravijuhendis käsitletud kliiniline küsimus (kliinilisi küsimusi) on täpselt kirjeldatud.
*1.3 Sihtrühm (patsiendid, üldsus jne), kelle tuleb ravijuhendit kohaldada, on täpselt kirjeldatud.
1. KÄSITLUSALA JA EESMÄRK - kommentaarid
2. HUVITATUD OSAPOOLTE KAASATUS
*2.4 Ravijuhendite koostajate hulka kuuluvad kõikide asjakohaste kutsealade esindajad
2.5 Sihtrühma (patsiendid, üldsus jne) seisukohad ja eelistused on välja selgitatud
*2.6 Ravijuhendi kasutajad on selgelt määratletud.
2. HUVITATUD OSAPOOLTE KAASATUS - kommentaarid
3. KOOSTAMISE TÄPSUS
*3.7 Tõendusmaterjali otsimiseks on kasutatud süstemaatilisi meetodeid.
*3.8 Tõendusmaterjali valikukriteeriumid on selgelt kirjeldatud
*3.9 Tõendusmaterjali tugevused ja piirangud on selgelt kirjeldatud
*3.10 Soovituste sõnastamiseks kasutatud meetodid on täpselt kirjeldatud
*3.11 Soovituste sõnastamisel on arvestatud tervisekasude, kõrvalmõjude ja riskidega.
*3.12 Soovituste ja toetava tõendusmaterjali vahel on selge seos
*3.13 Ravijuhendit on enne selle avaldamist hinnanud välised eksperdid
*3.14 Ravijuhendi uuendamise kord on määratletud
3. KOOSTAMISE TÄPSUS - kommentaarid
4. ESITAMISE SELGUS
*4.15 Soovitused on selged ja ühetähenduslikud.
*4.16 Erinevad võimalused seisundi või terviseprobleemi käsitlemiseks on selgelt esitatud
*4.17 Soovitused on kergesti leitavad
4. ESITAMISE SELGUS - kommentaarid
5. RAKENDATAVUS
*5.18 Ravijuhendis kirjeldatakse rakendamist soodustavaid ja takistavaid tegureid
*5.19 Ravijuhend pakub suunised ja/või vahendid soovituste rakendamiseks praktikas
*5.20 Soovituste rakendamisega kaasnevat võimalikku mõju ressurssidele on arvestatud
*5.21 Ravijuhendis esitatakse järelevalve ja/või auditeerimise kriteeriumid.
5. RAKENDATAVUS- kommentaarid
6. KOOSTAJATE SÕLTUMATUS
*6.22 Rahastava asutuse seisukohad ei ole mõjutanud ravijuhendi sisu.
*6.23 Ravijuhendi koostajate huvid on deklareeritud ja nendega on tegeletud
6. KOOSTAJATE SÕLTUMATUS - kommentaarid
7. RAVIJUHENDI KOKKUVÕTTEV HINNANG
*7.1 Hinnake ravijuhendi üldist kvaliteeti
*7.2 Soovitan ravijuhendit kasutada
*Kommentaarid
Vastaja e-post
 

See vorm on koostatud kasutades küsitluste, ankeetide ja uuringute koostamise teenust eFormular.