Noorte ankeet, 7-12 a.

Tere tulemast küsimustele vastama! Siin on Sulle esitatud 15 küsimust vaba aja veetmise, huviringide ja muu igapäevase tegevuse kohta. Püüa vastata oma arvamuse ja mõtetega, et sellest oleks kasu laste ja noorte elu paremaks muutmisel. Jõudu vastamiseks! Häädemeeste valla noorsootöö tegijad.1. Kas Sa oled käinud 2016. ja 2017. aastal mõnes ringis (näiteks laulu-, tantsu, näite-, loodus või kunstiringis) või sporditrennis, noortekeskuses,
noorteüritusel, laagris või osalenud mõne noorteorganisatsiooni tegevuses?

2. Millistes huviringides või huvikoolides Sa käid?

3. Kas Sa oled osalenud 2016. ja 2017. aastal Häädemeeste vallas noorteüritustel, nt. kontserdid, diskod, koolipeod, noorte spordivõistlused jne.)?

4. Kas Sa oled käinud 2016. ja 2017. aastal mõnes laste- või noortelaagris?

5. Kas Sa oled käinud 2016. ja 2017. aastal noortekeskuses ?

6. Ka Häädemeeste valla lastel on võimalik kuuluda noorteorganisatsioonidesse või –ühingutesse, kus võetakse koos ette
põnevaid asju ja leitakse uusi sõpru.

Kas Sa tead mõnda noorteühendust või noorteorganisatsiooni (meie vallas või üleriigilist)? Kui tead, siis palun kirjuta selle nimi ja millega nad tegelevad.
Kui valisid variandi "Jah", palun põhjenda!

7. Kas Sa oled 2016. ja 2017. aastal osalenud mõne noorteorganisatsiooni korraldatud üritusel?

8. Kas Häädemeeste vallas on mõni Sinu vanustele lastele mõeldud koht (nt huvikool, noortekeskus, spordiklubi),
kus Sa ei saa käia, kuna see on siis kinni, kui tahaksid sinna minna?
Kui valisid variandi "jah", siis palun nimeta koht!

9. Kas Häädemeeste vallas on mõni Sinu vanustele lastele mõeldud koht (nt huvikool, noortekeskus, spordiklubi jne),
kus Sa ei saa käia, kuna see on liiga kaugel või halva koha peal?
Kui valisid variandi "jah", siis palun nimeta koht!

10. Kas Sa oled rahul huvikoolides, ringides, trennides ja avatud noortekeskustes kasutatavate vahenditega nagu näiteks pillid,
noodid, spordivahendid, joonistamisvahendid, arvutid jne
Kui valisi variandi "ei ole rahul", siis palun põhjenda!

11. Kui Sa oled vajanud abi huviringi valikul, sõpradega suhtlemisel või mõnel muul teemal, kas Sa oled saanud abi õpetajatelt,
treeneritelt, juhendajatelt, huvijuhilt, psühholoogilt või mõnelt teiselt noorsootöötajalt?

12. Kui Sa oled tahtnud midagi teada saada, kas Sa oled alati saanud oma küsimustele vastused (juhendajalt, treenerilt, internetist, vms)?
Mille kohta Sa pole infot saanud?

13. Kas Sa oled:

14. Kui vana Sa oled?
aastane

15. Millises Häädemeeste valla piirkonnas Sa elad?

See vorm on koostatud kasutades küsitluste, ankeetide ja uuringute koostamise teenust eFormular.