Aiakülastuspäev

.Järgmine aiakülastuspäev toimub 1. augustil 2020.a.
*Teie e-maili aadress:
Kommentaarid ja ettepanekud, et saaksime seda päeva Teile veel paremaks muuta.
Milliseid koolitusi sooviksite järgmisel aastal Lillerallil külastada?

See vorm on koostatud kasutades küsitluste, ankeetide ja uuringute koostamise teenust eFormular.