Sügis

*Nimi
*Klass
*Kuupäevkuupäev; aasta
Vasta küsimustele
*Milline neist ei ole sügiskuu?september
märts
oktoober
november
*Nimeta sügise tunnused.
*Kes neist ei ole rändlind?kuldnokk
suitsupääsuke
vares
sookurg
*Kuidas valmistuvad karu, siil ja mäger talveks?
Küsimustik on täidetud.

eFormular.