Arvu järgud

*Nimi 
*Klass 
*Kuupäev 
KIRJUTA ARVUD NUMBRITEGA!
*viis tuhat ükssada kolm 
*kuus tuhat kakssada kaheksakümmend viis 
*kolmsada neliteist 
*üheksa tuhat kuus 
*seitsesada kolmkümmend kaheksa 
*nelikümmend kaks 
*neli tuhat ükssada seitse 
*viissada üheksa 
*kaheksa tuhat kaheksakümmend kolm 
*kaks tuhat seitsekümmend kuus 
Valmis! Tubli!

See vorm on koostatud kasutades küsitluste, ankeetide ja uuringute koostamise teenust eFormular.