Küsitlus kinnisvara eelistuste kohta

Käesoleva küsimustiku eesmärgiks on saada ettekujutus inimeste eelistustest kinnisvaraturul. Pakkumisi kinnisvaraturul on väga erinevaid, seega, et saada paremat ülevaadet potentsiaalse ostjaskonna soovidest, palun vastake küsimustele. Küsitlus on anonüümne ning küsimused on valikvastustega, midagi ise kirjutama ei pea.
*Sugumees naine
*Vanus
*Mitme liikmeline on Teie perekond?1 2 3 4 5 ja rohkem
*Pere keskmine netosissetulek kuus?
*Kas elate täna?
*Millises piirkonnas?kesklinn rand linna äärepiirkond linnast väljas
*Kui Teil on plaan soetada uus elamine, kas eelistad pigem?
*Kas olete koormatud eluaseme laenuga?jah ei
Mitu krooni olete valmis maksma (või maksate) iga kuu laenumakseks? (ei pea vastama)
*Kuhu Te mingil juhul ei koliks?
Miks? (ei pea vastama)
Tänan! Teie vastused on abiks kinnisvaraturu arengu prognoosimisel.

See vorm on koostatud kasutades küsitluste, ankeetide ja uuringute koostamise teenust eFormular.