Tagasiside seminarile "Haridustehnoloogide suvekool 2013"

Hea suvekoolis osaleja!
Palume Sul täita alljärgnev tagasisideleht, et edaspidi toimuvad talve- ja suvekoolid veelgi paremad oleksid.

Sinu Innovatsioonikeskus.

*Olen haridustehnoloog, kes töötab üldhariduskoolis kutsekoolis ülikoolis
Üldine hinnang seminarile kui tervikule (21.-23.08.2013) 
Kas teemade valik oli asjakohane ning aktuaalne?täiesti enamjaolt pigem mitte üldse mitte
Kas õppisid seminaril midagi uut ja/või praktiliselt kasulikku?jah ei
Soovid eelnevaid vastuseid täiendada või täpsustada?
Sinu hinnang Ene Koitla juhitud teemale "Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse tutvustus ja uued tuuled" 
Kas käsitletud teema oli sinule kui haridustehnoloogile vajalik?jah ei
Soovi korral palun põhjenda oma vastust.
Sinu hinnang Ingrid Maadvere, Siret Lahemaa ja Varje Tipp`i juhitud teemale "Haridustehnoloogide võrgustiku arengud" 
Kas käsitletud teema oli Sinule kui haridustehnoloogile kasulik?jah ei
Soovi korral palun põhjenda oma vastust
Sinu hinnang töötoale "Bring Your Own Device" (Ingrid Maadvere, Anneli Rumm)  Kui Sa ei osalenud antud töötoas, siis jäta küsimusele vastamata.
Kas käsitletud teema oli Sinule kui haridustehnoloogile kasulik?jah ei
Soovi korral palun põhjenda oma vastust
Sinu hinnang töötoale "Mängude kasutamine õppetöös" (Martin Sillaotsš) Kui Sa ei osalenud antud töötoas, siis jäta küsimusele vastamata.
Kas teema sisu vastas Sinu ootustele?jah ei
Soovi korral palun põhjenda oma vastust
Sinu hinnang Andrus Noorhani juhitud teemale "Lavastatud foto õppetöös" 
Kas teema sisu vastas Sinu ootustele?jah ei
Soovi korral palun põhjenda oma vastust
Sinu hinnang Triin Marandi ja Marko Puusaare juhitud teemale "Õpiobjektide loomine meeskonnatööna"  
Kas teema sisu vastas Sinu ootustele?jah ei
Soovi korral palun põhjenda oma vastust
Seminari korraldus 
Kas seminari info oli kättesaadav?täiesti enamjaolt pigem mitte üldse mitte
Kas seminari toimumise aeg ja kestvus oli sobiv?täiesti enamjaolt pigem mitte üldse mitte
Millised võiksid olla järgmise talve- või suvekooli teemad?
Mis Sulle suvekoolis kõige rohkem meeldis?

See vorm on koostatud kasutades küsitluste, ankeetide ja uuringute koostamise teenust eFormular.