Tagasiside e-õppe kvaliteedi veebilehele (www.e-ope.ee/kvaliteet))

Hea e-õppe kvaliteedi veebilehe kasutaja! Sinu tagasiside on meile väga oluline.
Palun leidke aega vastata allolevatele küsimustele.


Mida arvad veebilehe ...
... funktsionaalsusest
... kujundusest
... kasutajasõbralikkusest (info leitavus)
Lisaettepanekud ja kommentaarid
Aitäh!

See vorm on koostatud kasutades küsitluste, ankeetide ja uuringute koostamise teenust eFormular.