Liikmeksastumise avaldus

Eesti Sotsioloogide Liidu juhatusele
 
Soovin astuda Eesti Sotsioloogide Liidu
(ESL-i) liikmeks. Tunnustan ESL-i tegevuseesmärke ja põhikirja.
*Perekonna- ja eesnimi
*Sünniaeg
Kontakttelefon
*E-post
Töökoht(töökohad), amet(id)
*Kas olete üliõpilane (sh doktoriõppes)?jah ei
Õppeasutus
Eriala
ÕppeasteBakalaureuseõpe Magistriõpe Doktoriõpe
Sotsiaalteaduste- alased huvivaldkonnad
ESL liikmetest soovitajad (2; võib jätta täitmata)
Täiendav info
Vajutades nuppu "Esitan avalduse" kinnitan oma soovi Eesti Sotsioloogide Liidu liikmeks saamiseks
 


See vorm on koostatud kasutades küsitluste, ankeetide ja uuringute koostamise teenust eFormular.