Eesti Sotsioloogide Liidu liikme andmete uuendamine

Uuendan oma andmeid liikmeregistris
*Perekonna- ja eesnimi
*Sünniaeg
*E-post
Kontakttelefon
Töökoht(töökohad), amet(id)
*Kas olete üliõpilane (sh doktoriõppes)?jah ei
Õppeasutus
Eriala
ÕppeasteBakalaureuseõpe Magistriõpe Doktoriõpe
*Sotsiaalteaduste- alased huvivaldkonnad
Eesti Sotsioloogide Liidu liikmete nimekiri saab olema kättesaadav liidu koduleheküljel. Kõigi liikmete kohta kuvatakse seal nimed ja huvivaldkonnad. Palun märkige, millised andemed olete nõus seal esitama.
E-post
Kontakttelefon
Töökoht, amet
Üliõpilastel õppeasutus, õppeaste, eriala
Täiendav info
*täitmiseks kohustuslik väli
 


See vorm on koostatud kasutades küsitluste, ankeetide ja uuringute koostamise teenust eFormular.