Programmi Sõpruskoolid Euroopas/eTwinning trükiste tellimisvorm

Märkige, millist trükist soovite tellida. Trükised saadetakse posti teel teie kooli.
Programmi tutvustav voldik 
Sõpruskoolid Euroopas/eTwinning - käsiraamat eesti õpetajale. Ilmunud 2006 
Õppimine programmi eTwinning kaudu. Ilmunud 2006 
Õpime koos: eTwinning projektid. Käsiraamat õpetajale. Ilmunud 2007 
Tellija nimi  
Kooli nimi 
Kooli aadress  

See vorm on koostatud kasutades küsitluste, ankeetide ja uuringute koostamise teenust eFormular.