TAOTLUS OSALEMSEKS ETWINNING SÜGISKOOLIS

2. ja 3. oktoobril 2009 toimub Pärnus hotellis Strand programmi Sõpruskoolid Euroopas/eTwinning sügiskool algajatele. Kuna kohtade arv on sügiskoolis piiratud, palume soovijatel täita osalemistaotlus. Kõik taotlused vaadatakse läbi 25. septembriks.
*EESNIMI
*PEREKONNANIMI
*E-POST
*KONTAKTTELEFON
*KOOL
*KOOLI AADRESS
*AINE, MIDA ÕPETATE
*KAS OLETE LIITUNUD PROGRAMMIGA SÕPRUSKOOLID EUROOPAS/ETWINNING? jah
ei

*MIS VANUSEASTME/KLASSIGA SOOVITE PROJEKTI TEHA?
*KAS TEIE KOOL ON JUBA VAREM OSALENUD ETWINNINGU PROJEKTIS?jah
ei
ei tea

KIRJELDAGE LÜHIDALT PROJEKTI, MILLES SOOVIKSITE OSALEDA?
Projekti teema, tegevus, projekti tulem, pedagoogilised eesmärgid, õpilaste vanus,
KELLELT TE KUULSITE ETWINNINGU PROJEKTI KOHTA?
*MILLAL PLAANITE PROJEKTITÖÖD ALUSTADA?kohe pärast koolitust
järgmisel veerandil
sel õppeaastal
ei soovigi alustada

*KAS TEIL ON VARASEM PROJEKTITÖÖ KOGEMUS?jah
ei

*KAS VAJATE PÄRNUS MAJUTUST?jah
ei

See vorm on koostatud kasutades küsitluste, ankeetide ja uuringute koostamise teenust eFormular.