OSALEMISSOOV EESTI- SOOME KONTAKTSEMINARIL

Tiigrihüppe SA korraldab 26. ja 27. oktoobril Tallinnas programmi Sõpruskoolid Euroopas/eTwinning raames Eesti ja Soome õpetajate kontaktseminari.
Kontaktseminarile on oodatud õpetajad, kes õpetavad III ja IV kooliastmes ning soovivad alustada õpetajaga Soomest internetipõhist koostööd kultuuri, kunsti või kirjanduse teemadel.

*EESNIMI 
*PEREKONNANIMI 
*E-POST 
*KONTAKTTELEFON 
*AINE, MIDA ÕPETATE 
*KOOLI NIMI 
*KOOLI AADRESS  
*MISSUGUSES KOOLIASTMES ÕPETATE? 
KAS OLETE LIITUNUD PROGRAMMIGA SÕPRUSKOOLID EUROOPAS/ETWINNING?JAH EI 
MISSUGUNE VÕIKS OLLA KOOSTÖÖPROJEKTI TEEMA?  
VÕÕRKEELTE OSKUS
*SOOME KEELE OSKUS väga hea hea rahuldav ei valda üldse 
TEISED VÕÕRKEELED (suhtlustasand) 
KORRALDUSLIKUD KÜSIMUSED
*MAJUTUS TALLINNASainult 26. oktoobril nii 26. kui ka 27. oktoobril ei vaja majutust 
*OSALEN 27. OKTOOBRIL KELL 19 ALGAVAL ÕHTUSÖÖGIL RESTORANIS NOVELLEI JAH 

See vorm on koostatud kasutades küsitluste, ankeetide ja uuringute koostamise teenust eFormular.