Programmi Sõpruskoolid Euroopas/eTwinning Soome-Läti-Eesti kontaktseminar

Tiigrhüppe Sihtasutus kutsub Eesti õpetajaid osalema programmi Sõpruskoolid Euroopas eTwinning Soome-Läti-Eesti kontaktseminaril, mis toimub Lätis Riias. 
Kontaktseminaril saab osaleda igast riigist kümme õpetajat.
Kontaktseminaril osalemiseks palume täita sooviavaldus 08. aprilliks 2013. Kõigile sooviavalduse täitnud õpetajatele antakse tagasisidet 15. aprilliks 2013. Kontaktseminarile oodatakse matemaatika ja loodusteaduste õpetajaid, kes õpetavad III kooliastmes.
*Eesnimi
*Perekonnanimi
*e-post
*Kontakttelefon
*Kool
*Kooli aadress
*aine, mida õpetate
Õpilaste vanus
*Palun kirjeledage oma projektiideed.
*Kas osalete mõnes eTwinning projektis?
Projektide nimetused

See vorm on koostatud kasutades küsitluste, ankeetide ja uuringute koostamise teenust eFormular.