OSALEMISSOOV ETWINNING KOOLITUSEL VÕÕRKEELEÕPETAJATELE

TÄHELEPANU! HUVI KOOLITUSE VASTU ON OLNUD SUUR JA PRAEGUSEKS ENAM KOOLITUSEL OSALEMISEKS VABU KOHTI EI OLE.
Palume huvi korral teil siiski täita osalemissoov, võtame teiega kohe ühendust, kui koolitusel tekib mõni vaba koht või kui Tiigrihüppe SA samalaadse ürituse korraldab.


12.- 13. oktoobril toimub hotellis Wesenberg ja Rakvere Reaalgümnaasiumis koolitus võõrkeeleõpetajatele, kes soovivad sel õppeaastal teha internetipõhist koostööd õpetajate-õpilastega mõnest Euroopa koolist ning siduda rahvusvahelist suhtlemist ja projektitööd võõrkeeleõpetusega.
Koolitusel tutvustatakse
kuidas leida programmi Sõpruskoolid Euroopas/eTwinning kaudu partnerkool,
kuidas administreerida eTwinning portaali kaudu internetipõhiseid projekte,
missuguseid internetipõhiseid vahendeid on võimalik
projektitöös kasutada.
Lisaks sellele tutvustatakse projektõppe meetodit ja eTwinning projekte, milles Eesti koolid osalevad ning arutatakse, kuidas lõimida rahvusvahelist projektitööd ja õppekava.

Osalemine koolitusel on õpetajatele tasuta (sealhulgas majutus ja toitlustamine).
*EESNIMI 
*PEREKONNANIMI 
*E-POST 
*KONTAKTTELEFON 
*KOOL 
*KOOLI AADRESS 
*AINE, MIDA ÕPETATE  
*KAS OLETE VAREM TUTTAV PROGRAMMIGA SÕPRUSKOOLID EUROOPAS/ETWINNINGjah ei 
*KAS OLETE OSALENUD ETWINNING PARTNERLUSPROJEKTIS?jah ei 
*KAS SOOVITE LUUA PARTNERLUSPROJEKTI MÕNE EUROOPA KOOLIGA ?jah ei 
MÄRKIGE KOLM EELISTUST, MILLISTE INTERNETIPÕHISTE VEEBIVAHENDITEGA SOOVIKISITE LÄHEMALT TUTVUDA
WIKI KASUTAMINE (kollektiivne tekstiloome)jah ei 
BLOGI e ajaveeb (internetipõhine päevik)jah ei 
PILDITÖÖTLUSPROGRAMMIDjah ei 
LE MILL (keskkond õppematerjalide loomiseks)jah ei 
SLIDE SHARE (Veebipõhine programm esitluste loomiseks)jah ei 
POPDCAST ( vahend helifailide loomisksjah ei 
Google page (vahend veebilehe loomiseks)jah ei 
KAS VAJATE RAKVERES MAJUTUST?jah ei 

See vorm on koostatud kasutades küsitluste, ankeetide ja uuringute koostamise teenust eFormular.