Programmi Sõpruskoolid Euroopas/eTwinning rahvusvaheline koolitus Billundis

Hariduse infotehnoloogia Sihtasutuse innovatsioonikeskus kutsub Eesti õpetajaid osalema programmi Sõpruskoolid Euroopas eTwinning rahvusvahelisel koolitusel, mis toimub Istanbulis. 
Koolitusel osalemiseks palume täita sooviavaldus 25. aprilliks 2014, Kõigile sooviavalduse täitnud õpetajatele antakse tagasisidet 6. maiks 2013. Kontaktseminarile oodatakse õpetjaid, kes õpetavad õpilasi vanuses 11 -15.
*Eesnimi
*Perekonnanimi
*e-post
*Kontakttelefon
*Kool
*Kooli aadress
*aine, mida õpetate
Õpilaste vanus
*Palun kirjeledage oma projektiideed
*Kas osalete mõnes eTwinning projektis?
Projektide nimetused
*Võõrkeelte oskus

See vorm on koostatud kasutades küsitluste, ankeetide ja uuringute koostamise teenust eFormular.