Programmi Sõpruskoolid Euroopas/eTwinning rahvusvaheline koolitus Billundis

Hariduse infotehnoloogia Sihtasutuse innovatsioonikeskus kutsub Eesti õpetajaid osalema programmi Sõpruskoolid Euroopas eTwinning rahvusvahelisel koolitusel, mis toimub Billundis. 
Koolitusel osalemiseks palume täita sooviavaldus 14. oktoobriks 2013, Kõigile sooviavalduse täitnud õpetajatele antakse tagasisidet 18. oktoobriks 2013. Kontaktseminarile oodatakse õpetjaid, kes õpetavad õpilasi vanuses 4-15.
*Eesnimi
*Perekonnanimi
*e-post
*Kontakttelefon
*Kool
*Kooli aadress
*aine, mida õpetate
Õpilaste vanus
*Palun kirjeledage oma projektiideed
*Kas osalete mõnes eTwinning projektis?
Projektide nimetused
*Võõrkeelte oskus

See vorm on koostatud kasutades küsitluste, ankeetide ja uuringute koostamise teenust eFormular.