Programmi Sõpruskoolid Euroopas/eTwinning rahvusvaheline koolitus Stockholmis

Hariduse infotehnoloogia Sihtasutuse innovatsioonikeskus kutsub Eesti õpetajaid osalema programmi Sõpruskoolid Euroopas eTwinning rahvusvahelisel koolitusel, mis toimub Stockholmis. 
Koolitusel osalemiseks palume täita sooviavaldus 11. septembriks 2013, Kõigile sooviavalduse täitnud õpetajatele antakse tagasisidet 13. septembriks 2013. Kontaktseminarile oodatakse kõiki õpetajaid, kes õpetavad õpilasi vanuses 13-19.
*Eesnimi
*Perekonnanimi
*e-post
*Kontakttelefon
*Kool
*Kooli aadress
*aine, mida õpetate
Õpilaste vanus
*Palun kirjeledage oma projektiideed
*Kas osalete mõnes eTwinning projektis?
Projektide nimetused
*Võõrkeelte oskus

See vorm on koostatud kasutades küsitluste, ankeetide ja uuringute koostamise teenust eFormular.