Programmi Sõpruskoolid Euroopas/eTwinning rahvusvaheline koolitus Sofias

Tiigrhüppe Sihtasutus kutsub Eesti õpetajaid osalema programmi Sõpruskoolid Euroopas eTwinning rahvusvahelisel koolitusel, mis toimub Bulgaarias. 
Koolitusel osalemiseks palume täita sooviavaldus 01. aprillilks 2013, Kõigile sooviavalduse täitnud õpetajatele antakse tagasisidet 08. aprilliks 2013. Kontaktseminarile oodatakse lasteaiaõpetajaid ja õpetajaid, kes õpetavad I kooliastmes.
*Eesnimi
*Perekonnanimi
*e-post
*Kontakttelefon
*Kool
*Kooli aadress
*aine, mida õpetate
Õpilaste vanus
*Palun kirjeledage oma projektiideed
*Kas osalete mõnes eTwinning projektis?
Projektide nimetused
*Võõrkeelte oskus

See vorm on koostatud kasutades küsitluste, ankeetide ja uuringute koostamise teenust eFormular.