TAOTLUS OSALEMISEKS ETWINNING KOOLITUSEL

17.  ja 18. jaanuaril 2014 toimub Pärnus hotelli Strand konverentsikeskuses programmi Sõpruskoolid Euroopas/eTwinning koolitus kutsekoolide koolimeeskondadel. Kuna kohtade arv on piiratud, palume soovijatel täita osalemistaotlus.
*EESNIMI
*PEREKONNANIMI
*E-POST
*KONTAKTTELEFON
*KOOL
*KOOLI AADRESS
*AmetKutseõpetaja
Üldainete õpetaja
Haridustehnoloog
Projektijuht
Rühmajuhataja
Õppedirektor/õppejuht
Valdkonnajuht
Huvijuht
Muu

*ÕPPEKAVARÜHM, KUS ÕPETATE
(palun lisage ÕKR, kus planeerite eTwinningu projekti)

*KAS OLETE LIITUNUD PROGRAMMIGA SÕPRUSKOOLID EUROOPAS/ETWINNING? jah
ei

*KAS TEIE KOOL ON JUBA VAREM OSALENUD ETWINNINGU PROJEKTIS?jah
ei
ei tea

*MIS VANUSEASTME/KLASSIGA ÕPPEGRUPIGA SOOVITE PROJEKTI TEHA?

I kursus II kursus III kursus Muu
KUI MÄRKISITE MUU, SIIS MILLISE SIHTRÜHMAGA

KELLELT TE KUULSITE ETWINNINGU PROJEKTI KOHTA?
*MILLAL PLAANITE PROJEKTITÖÖD ALUSTADA?kohe pärast koolitust
järgmisel õppeaastal
ei soovigi alustada

*KAS TEIL ON VARASEM PROJEKTITÖÖ KOGEMUS?jah
ei

*KAS VAJATE PÄRNUS MAJUTUST?jah
ei

Majutus hotellis Strand kahekohalistes tubades.

See vorm on koostatud kasutades küsitluste, ankeetide ja uuringute koostamise teenust eFormular.