Juhtimiskoolituse "Õppeprotsessi juhtimine digiajastul" lõpuseminar (Tallinnas 27. mai 2014) REGISTREERUMINE


.


*Nimi
*Kool
*Ametikoht
*e-post
Täiendavad soovid, ettepanekud


Seminaril osalemine on tasuta. See vorm on koostatud kasutades küsitluste, ankeetide ja uuringute koostamise teenust eFormular.