Programmi Sõpruskoolid Euroopas/eTwinning Iiri-Eesti kontaktseminar Tallinnas

Tiigrihüppe Sihtasutus kutsub Eesti õpetajaid osalema programmi Sõpruskoolid Euroopas eTwinning Iiri-Eesti kontaktseminaril, mis toimub 5.-7. maini Tallinnas.
Kontaktseminaril saab osaleda kaheksa õpetajat Eestist ning kaheksa õpetajat Iirimaalt.
Seminari läbiv teema on keskkond, nii virtuaalne kui reaalne. Kontaktseminaril osalemiseks palume täita sooviavaldus hiljemalt 20. aprilliks 2011. Kõigile sooviavalduse täitnud õpetajatele antakse tagasisidet 25. aprilliks.


Projektiidee ei pea olema ilmtingimata seotud seminari läbiva teemaga. Kontaktseminarile oodatakse kõikide ainete õpetajaid, kes õpetavad õpilasi vanuses 5-12.
*Eesnimi
*Perekonnanimi
*e-post
*Kontakttelefon
*Kool
*Kooli aadress
*aine, mida õpetate
Õpilaste vanus
*Palun kirjeldage oma projektiideed.
*Kas osalete mõnes eTwinning projektis?
*Projektide nimetused

See vorm on koostatud kasutades küsitluste, ankeetide ja uuringute koostamise teenust eFormular.