Sõpruskoolid Euroopas/eTwinning suvekool

Suur tänu, et osalesite programmi Sõpruskoolid Euroopas/eTwinning suvekoolis.
Oleme tänulikud, kui vastate allpool toodud küsimustele ürituse kohta.
Teie tagasiside on meile väga oluline.
*Kas suvekool vastas teie ootustele?
*Missugused teemad olid Teie jaoks kõige huvipakkuvamad?
*Kuidas saate suvekoolis kuuldut kasutada oma igapäevases töös?
*Kas alustate sellel õppeaastal eTwinning projektiga?jah ei
Milliseid koolitusi vajaksite, et osaleda rahvusvahelistes koolide koostööprojektides?
Teie ettepanekud -soovitused Tiigrihüppe Sihtasutusele kui eTwinningu koordinaatorile?
*Kuidas hindate viiepalliskaalal suvekooli korraldust?5 4 3 2 1
Kas soovite saada oma meiliaadressile igakuist Tiigrihüppe uudiskirja?jah ei
E-posti aadress, kuhu soovite uudiskirja tellida

See vorm on koostatud kasutades küsitluste, ankeetide ja uuringute koostamise teenust eFormular.