Sõpruskoolid Euroopas/eTwinning

Hea õpetaja
Palume Teil täita allpool toodud küsimustik. Soovime nii koguda teavet selle kohta, missugused on Eesti õpetajate kogemused seoses programmiga Sõpruskoolid Euroopas/eTwinning.
Küsimustik on anonüümne.
Programmi Sõpruskoolid Euroopas/ eTwinningu kohtaleidsin ise infot veebist kuulsin koolituselt kuulsin kolleegilt muu
Mitmes eTwinning projektis olete osalenud?
Kas olete ise olnud projekti looja? jah ei
Kas osalete ka teistest rahvusvahelistes projektides?jah ei
Millistes?
Mis on eTwinning projektitöö kõige suurem väärtus?
Mis on osutunud Teie jaoks kõige keerulisemaks?
Kas eTwinning projektitöö kujunes Teie ootustele vastavaks? jah osaliselt ei
eTwinning projekt, milles osalesite, oli Teie hinnanguledukas osaliselt edukas ebaedukas
Põhjendage palun vastust
Kuidas hindate õpilaste õpimotivatsiooni seoses eTwinning projektiööga?
Mis motiveeriks Teid kõige rohkem eTwinning projekte õppetöös kasutama?
Missugust koolitust vajaksite, et saaksite edukalt eTwinning projektides osaleda?
Soovitused Tiigrihüppe Sihtasutusele kui porgrammi Eesti koordinaatorile

See vorm on koostatud kasutades küsitluste, ankeetide ja uuringute koostamise teenust eFormular.