Programmi Sõpruskoolid Euroopas/eTwinning tutvustav koolitus

Suur tänu, et osalesite eTwinningut tutvustaval koolituse. Loodame, et saite häid mõtteid, kuidas igapäevasesse õppetöösse projektõpet integreerida ning ootame Teid koos oma õpilastega eTwinning projektides osalema
Palun andke oma hinnang koolituse kohta skaalal
1- kasin, 2-kehv, 3-rahuldav, 4- hea, 5-suurepärane
Kuidas jäite rahule järgmiste teemade käsitelmisega
*Ülevaade eTwinning programmist1 2 3 4 5
Kommentaarid
*eTwinning portaali kasutamine1 2 3 4 5
Kommentaarid
*Projektõppe meetod ja rahvusvaheline projektitöö 1 2 3 4 5
Kommentaarid
Koolituse korraldus
*Koolitusruum1 2 3 4 5
Kommnetaar
*Koolituseks planeeritud aeg (koolituse pikkus)1 2 3 4 5
Kommentaar
*Koolituse toimumisaeg1 2 3 4 5
Kommentaar
*Hinnang koolitajale1 2 3 4 5
Kommentaar
*Alustan eTwinning projektiga
Kommentaar
Missugust tuge (sh koolitust) vajaksid, et oleksid edukas rahvusvahelises projektitöös?
Kas tekkis küsimusi mentorile, millele tahaksid vastuseid saada?
Kas soovid saada o ma e-posti aadressile Tiigrhüppe Sihtasutuse uudiskirja?jah ei
Küsimuste ja soovi korral saada uudiskirja palun märkige oma e-posti aadress
Soovitused Tiigrihüppe Sihtasutusele kui eTwinning programmi koordinaatorile Eestis

See vorm on koostatud kasutades küsitluste, ankeetide ja uuringute koostamise teenust eFormular.