Programmi Sõpruskoolid Euroopas/eTwinning Soome-Läti-Eesti kontaktseminar Tallinnas

 Tiigrihüppe Sihtasutus kutsub Eesti õpetajaid osalema programmi Sõpruskoolid Euroopas/eTwinning kontaktseminaril, mis toimub 2.-4. detsembrini 2011 Tallinnas. Kontaktseminar on suunatud võõrkeeleõpetajatele (õpilased vanuses 12-19) ja keskendub teemale, kuidas siduda võõrekeeleõpetust ja rahvusvahelist veebipõhist projektitööd.
Kontaktseminaril osaleb nii Eestist, Lätist kui ka Soomest kümme õpetajat.
Kontaktseminaril osalemiseks palume täita sooviavaldus hiljemalt 21. novembriks 2011.
*Eesnimi
*Perekonnanimi
*e-post
*Kontakttelefon
*Kool
*Kooli aadress
*aine, mida õpetate
Õpilaste vanus
*Palun kirjeldage oma projektiideed.
*Kas osalete mõnes eTwinning projektis?
*Projektide nimetused

See vorm on koostatud kasutades küsitluste, ankeetide ja uuringute koostamise teenust eFormular.