Programmi Sõpruskoolid Euroopas/eTwinning Prantsusmaa-Küprose-Eesti kontaktseminar Tallinnas

 Tiigrihüppe Sihtasutus kutsub Eesti õpetajaid osalema programmi Sõpruskoolid Euroopas/eTwinning kontaktseminaril, mis toimub 17.-19. maini 2012 Tallinnas. Kontaktseminarile  on  oodatud III ja IV kooliastme õpetajad (õpilased vanuses 12-19. Seminar keskendub teemale, kuidas integreerida mutlimeedia kasutamist igapäevasesse õppetöösse.
Kontaktseminaril osalevad õpetajad Prantsusmaalt, Küproselt ja  Eestist,
Kontaktseminaril osalemiseks palume täita sooviavaldus hiljemalt 8. maiks 2012.
*Eesnimi
*Perekonnanimi
*e-post
*Kontakttelefon
*Kool
*Kooli aadress
*aine, mida õpetate
Õpilaste vanus
*Palun kirjeldage oma projektiideed.
*Kas osalete mõnes eTwinning projektis?
*Projektide nimetused

See vorm on koostatud kasutades küsitluste, ankeetide ja uuringute koostamise teenust eFormular.