Programmi Sõpruskoolid Euroopas/eTwinning Iiri-Eesti kontaktseminar Dublinis

igrhüppe Sihtasutus kutsub Eesti õpetajaid osalema programmi Sõpruskoolid Euroopas eTwinning Iiri-Eesti kontaktseminaril, mis toimub 5.-7. novembrini Dublinis.
Kontaktseminaril saab osaleda kümme õpetajat Eestist ning kümme õpetajat Iirimaalt.
Seminari läbiv teema ühtib Euroopa aasta teemaga, milleks on 2010. aastal vaesus ja sotsiaalne tõrjutus.
Kontaktseminaril osalemiseks palume täita sooviavaldus 14. oktoobriks 2010, Kõigile sooviavalduse täitnud õpetajatele antakse tagasisidet 18. oktoobriks 2010.


Projektiidee ei pea olema ilmtingimata seotud seminari läbiva teemaga. Kontaktseminarile oodatakse kõikide ainete õpetajaid, kes õpetavad III ja IV kooliastmes.
*Eesnimi
*Perekonnanimi
*e-post
*Kontakttelefon
*Kool
*Kooli aadress
*aine, mida õpetate
Õpilaste vanus
*Palun kirjeledage oma projektiideed. Soovitavalt inglise keeles.
*Kas osalete mõnes eTwinning projektis?
*Projektide nimetused

See vorm on koostatud kasutades küsitluste, ankeetide ja uuringute koostamise teenust eFormular.