Mehhatroonika õppekava hindamine

Lugupeetud ekspert!
Pöördume Teie, kui oma ala asjatundja poole, hinnangute saamiseks väljatöötatud mehhatroonika eriala õppekava kohta.
Hinnangud palume anda alljärgneva skaala alusel:
vastab 100% - „+2“
vastav - „+1“
ei oska öelda - „0”
vajab täiendamist - „-1“
ei vasta üldse - „-2“
Õppekava vastab kutsestandardile
Õppekava vastab rahvusvahelistele nõuetele
Õppekava vastab tööandjate vajadustele
Õppekava vastab riiklikele normdokumentidele
Õppekava vastab õpilaste teadmistele
Õppekava vastab õpetajate teadmistele ja oskustele
Spetsialiseerumissuund Mehaanika-vastab eriala vajadustele
Spetsialiseerumissuund Automaatika-vastab eriala vajadustele
Spetsialiseerumissuund Raalprojekteerimises (CAE - Computer Aided Engineering)-vastab eriala vajadustele
Õppekava on vormistatud korrektselt
Õppekava on hästi arusaadav

Vastaja haridus:
Vastaja erialane või õpetamisalane staaž:
Täname, et leidsite aega küsimustele vastamiseks!

See vorm on koostatud kasutades küsitluste, ankeetide ja uuringute koostamise teenust eFormular.