Arstide ja õdede täienduskursustele registreerumine

Palume Teid täita avaldus koos järgmiste andmetega:
*Eesnimi
*Perekonnanimi
*Isikukood
*Eriala
*Kontakttelefon
Täienduskursuse nimetus
Kursuse toimumise aeg
Kursuse koht
Töökoha täpne nimetus
Töökoha aadress, postiindeks
Kas Teie osalemine kursusel on kooskõlastatud asutuse juhtkonnagaJah Ei
E-posti aadress
Kursus toimub vaid siis, kui on registreerunud vähemalt 12 osavõtjat. Täienduskursustele registreerunutele saadame postiga kutse, kus on kirjas kursuse toimumise täpne koht ja algusaeg.

See vorm on koostatud kasutades küsitluste, ankeetide ja uuringute koostamise teenust eFormular.