MUUSIKA & IDENTITEET

Hej!

Vi ber om din hjälp med en undersökning som försöker att se hur människor av olika ursprung och bakgrund definerar sin samband till Estland och om musik hjälper till att forma eller hålla fast vid detta band. Det är en undersökning påbörjad av Estlands Litteraturmuseets etnomusikologiska avdelningen och resultaten av undersökningen ska presenteras i vetenskapliga tidskrfter och tidningar.


Nedan hittar du ett frågeformulär som innehåller argument av olika teman. Vi använder termer som

"etnisk identitet" – känsla av samhörighet till en grupp som har samma språk och kultur, t ex (etniska) ester, (etniska) ryssar osv.
"riksidentitet" – känsla av samhörighet till Estniska riket och människor som är knutna till Estland.


Ta gärna ca 20 minuter till att fylla i frågeformuläret.

Vår forskningsgrupp svarar gärna på alla frågor som kan uppstå med frågeformuläret.

Kanni Labi (kanni@folklore.ee)
Kristel Karu-Kletter (kristel@einst.ee)
Triinu Ojamaa (triinu@folklore.ee)
Aune Valk (aune.valk@ut.ee)

Undersökningen financieras av Utbildnings- och Vetenskapsministeriets projekt SF0030068s08 ”Musikens perspektiv i formandet av det estniska öppna identitetet”. Utländska forskningar stöds av Estlands Vetenskapsakademin och Utbildnings- och Vetenskapsministeriets programm av Nationalkamrater.FRÅGEFORMULÄR

Läs varje argument uppmärksamt och bestäm om du håller med eller ej.

"2" - Håller med
"1" - Håller snarare med
"0" - Svårt att säga
"-1" - Håller snarare inte med
"-2" - Håller inte med

Vi vill få just din åsikt om dessa argument, därför kan ingen av dem vara rätt eller fel.


I. ETNISKT IDENTITET

Frågeformuläret består av argument som beskriver etniskt identitet, dvs tillhörighets identitet. Svara på argument i enlighet med din etniska tillhörighet.

Känner du tillhörighet med flera etniska grupper svara på frågor i enlighet med den gruppen du känner störst tillhörighet till.

Min etniska grupp/Mina etniska grupper:
Det är trevligare att umgås med människor av samma ursprung.-2 -1 0 1 2
Jag hedrar traditioner av min etniska grupp.-2 -1 0 1 2
Vid val av make är hans/hennes etnisk tillhörighet inte viktigt.-2 -1 0 1 2
Jag deltar gärna i evenemang av min etniska grupp.-2 -1 0 1 2
Jag är intresserad i min etniska gruppens historia.-2 -1 0 1 2
Jag tycker att människors etnisk tillhörighet är inte viktigt.-2 -1 0 1 2
Jag tycker om att lyssna på musik av min etniska grupp.-2 -1 0 1 2
Jag är medveten om mitt etniskt ursprug och dess betydelse för mig.-2 -1 0 1 2
Vid värdering av en människa borde hennes etnisk tillhörighet inte spela någon roll.-2 -1 0 1 2
Jag känner starkt innerligt band till min etniska grupp.-2 -1 0 1 2
Mina musikpreferencer beror inte på musikens etniska bakgrund.-2 -1 0 1 2
Alla mina goda vänner har samma etniskt ursprung som jag.-2 -1 0 1 2
Jag är stolt över min etniska grupp.-2 -1 0 1 2
Makarna/sambor borde vara av samma etniska bakgrund.-2 -1 0 1 2

II. ESTNISK RIKSIDENTITET
Följande argument uttrycker samhörighetskänsla till det Estniska statet. Läs varje argument uppmärksamt och bestäm om du håller med eller ej.

"2" - Håller med
"1" - Håller snarare med
"0" - Svårt att säga
"-1" - Håller snarare inte med
"-2" - Håller inte med
Jag tycker om att säga att jag kommer från Estland/har estniskt påbrå.-2 -1 0 1 2
Jä känner samhörighet till människor som bor i Estland trotts deras påbrå.-2 -1 0 1 2
Jag känner ingen rigtig känslighet till Estland och dess natur.-2 -1 0 1 2
En människa kan höra till olika etniska grupper samtidigt.-2 -1 0 1 2
Jag känner mig ofta stolt när jag ser den estniska flaggan fladdra.-2 -1 0 1 2
Jag tycker att endast etniska ester borde leva i Estland.-2 -1 0 1 2
Att delta i estniska musikevenemang fördjupar min samhörighetskänsla till Estland.-2 -1 0 1 2
Man borde respektera olika historiesyn i Estland.-2 -1 0 1 2
Jag blir inte upprörd över att det lever folk med olika etniska bakgrund i Estland.-2 -1 0 1 2
Jag är stolt över att Estland har fått ett rykte som ett litet och framgångsrikt land.-2 -1 0 1 2
Jag tycker inte att en människa kan representera estnisk och annan kultur samtidigt.-2 -1 0 1 2
Jag känner samhörighet till ester överallt i världen.-2 -1 0 1 2
Människor med olika bakgrund kan bo i Estland om de respekterar det Estniska grundlaget.-2 -1 0 1 2
Jag tycker om att vara både est och europé (en annan världsdel).-2 -1 0 1 2
Det finns ingenting i Estlands historia man kunde vara stolt över.-2 -1 0 1 2
Möjligheten att höra till många kultur samtidigt berikar en människas liv.-2 -1 0 1 2
Det är/vore viktigt för mig att vara estnisk medborgare.-2 -1 0 1 2
Jag känner samhörighet till människor som talar estniska.-2 -1 0 1 2
Jag firar inte estniska helgdagar och längtar inte efter dem heller.-2 -1 0 1 2
Jag känner stor nöje av prestationer av Estland och människor av estniskt påbrå.-2 -1 0 1 2
Estland borde vara mera öppen till andra kultur.-2 -1 0 1 2

III. MULTI-IDENTITET
I den avdelningen presenterar vi en lista över olika sociala, regionala och kulturella grupper.
Bedöm om din relation till de grupper är viktigt för just dig personligt. Välj numret som beskriver din sambad med gruppen bäst.
"2" - Mycket viktig grupp för mig
"1" - Viktig grupp för mig
"0" - Jag tillhör gruppen, men den är inte viktig för mig
"-1" - Jag har ingen samband till den gruppen
“-2” - Jag ställer mig i motsats till den gruppen
I slutet av listan kan du lägga till grupper som är viktiga för dig. Markera också där hur viktig gruppen är för dig.
världsmedborgare-2 -1 0 1 2
europé-2 -1 0 1 2
amerikan-2 -1 0 1 2
australienare-2 -1 0 1 2
balt-2 -1 0 1 2
medlem av min etniska grupp-2 -1 0 1 2
invånare av mitt område-2 -1 0 1 2
estnisk medborgare-2 -1 0 1 2
av estniskt påbrå-2 -1 0 1 2
estländare-2 -1 0 1 2
människa som talar estniska-2 -1 0 1 2
multikulturell människa-2 -1 0 1 2
student eller specialist av sitt eget ämne-2 -1 0 1 2
medlem av något sällskap eller union-2 -1 0 1 2
vänstersinnad människa-2 -1 0 1 2
högersinnad människa-2 -1 0 1 2
intresserad i jazzmusik-2 -1 0 1 2
intresserad i rockmusik-2 -1 0 1 2
intresserad i hip-hopmusik-2 -1 0 1 2
intresserad i folkmusik-2 -1 0 1 2
man/kvinna-2 -1 0 1 2
son/dotter-2 -1 0 1 2
släkting-2 -1 0 1 2
vän-2 -1 0 1 2
granne-2 -1 0 1 2
Tillägg egna grupper:
Markera hur viktig gruppen är för dig.-2 -1 0 1 2
Tillägg egna grupper:
Markera hur viktig gruppen är för dig.-2 -1 0 1 2
Tillägg egna grupper:
Markera hur viktig gruppen är för dig.-2 -1 0 1 2
Tillägg egna grupper:
Markera hur viktig gruppen är för dig.-2 -1 0 1 2
Tillägg egna grupper:
Markera hur viktig gruppen är för dig.-2 -1 0 1 2

IV. PSYKOLOGISKT VÄLBEFINNANDE
Vi ber dig att svara också till följande frågor trots att det inte direkt berör etniskt eller riksidentitet
Svaren visar om människor anknytna till Estland är mer eller mindre nöjda met sitt liv.
Läs varje argument uppmärksamt och bestäm om du håller med eller ej.

"2" - Håller med
"1" - Håller snarare med
"0" - Svårt att säga
"-1" - Håller snarare inte med
"-2" - Håller inte med
För det mesta är mitt liv nästan idealiskt.-2 -1 0 1 2
Jag har hög självkänsla.-2 -1 0 1 2
Jag har utmärkta levnadsvillkor. -2 -1 0 1 2
Jag har många goda egenskaper.-2 -1 0 1 2
Jag är för det mesta nöjd med mitt liv.-2 -1 0 1 2
Jag tycker att jag är en anständig människa, minst lika mycket som andra.-2 -1 0 1 2
Hittills har jag åstadskommit allt som jag velat av livet.-2 -1 0 1 2
Mina förmågor är lika bra som andras.-2 -1 0 1 2
Jag är nöjd med mig själv.-2 -1 0 1 2
Om jag kunde leva mitt liv om igen skulle jag inte förändra något.-2 -1 0 1 2

Moderns etnisk tillhörighet
Faderns etnisk tillhörighet
Makens/sambos etniska tillhörighet
Din(a) medborgarskap
Vilken land/vilka länder mer är du knuten till?
Bor du i stan eller på landet?

Ålder:
Kön man kvinna
Utbildning grund gymnasie yrkes högre
Kännedom av det estniska språket kan ingen förstår, men talar inte förstår och talar lite kan bra estniska talar fritt
Är du/har du varit medlem av en musikgrupp?ja nej

Ditt födelseland:
Din nuvarande bostad:
Har du under de senaste 10 åren bott en längre tid (längre än 6 månader) i något annat land än det du bor i nu?ja nej

Tack så mycket för hjälpen!

See vorm on koostatud kasutades küsitluste, ankeetide ja uuringute koostamise teenust eFormular.