Kopranõre ravivad omadused

Tere!


Olen Tartu Ülikooli proviisorõppe täiendusõppija ja oma uurimustöö kirjutan kopranõrest ning selle ravivatest omadustest. Selleks, et teada saada Teie kogemusi ja minu uurimus õnnestuks, palun Teil täita antud ankeet. Ankeet on anonüümne ja saadud andmeid kasutan ainult enda töös. Ankeedi täitmiseks kulub aega 15 minutit.

Mitut kobrast olete küttinud?
 
Milline on kopra küttimise eripära võrreldes teiste ulukite küttimisega? 
Millist püügivõtet kasutatakse koprajahil?
 
Millisel ajal on kobrast kõige kergem tabada?
 
Kas ja kuidas kopranõre hulk ja omadused erinevad emas-või isasloomal?
 
Kui vastasite "Jah", palun põhjendage. 
Kui suur on nõre hulk looma kohta? 
Kuidas nõre kogutakse ja säilitatakse? 
Millistel eesmärkidel nõre kasutatakse? 
Kuidas sellest ravivat vahendit valmistatakse?
 
Võimalusel lisage täpne valmistamisõpetus. 
Kuidas nõret ja sellest valmistatut kasutatakse?
 
Milliseid haigusi on püütud kopranõrega välispidiselt ravida?
 
Kui vastasite eelmisele küsimusele "Muu", palun täpsustage. 
Milliseid haigusi on proovitud kopranõrega seda sisse võttes ravida?
 
Kui vastasite eelmisele küsimusele "Muu", palun täpsustage. 
Millised on ravimise tulemused?
 
Kas nõre kasutamisel on ilmnenud mitte soovitud kõrvaltoimed?
 
Milliseid kõrvaltoimeid? 
Millised on Teie isiklikud kogemused nõre kasutamisel? 
Mis takistab kopranõre senisest laiemat kasutamist tervise heaks?
 
Kui vastasite eelmisele küsimusele "Muu", palun täpsustage. 
Soovitage palun kedagi, kellel on kopranõre kasutamisel suured kogemused. 

Aitäh, et leidsite aega ankeedi täitmiseks!


Kõike ilusat,


Anne Püss

See vorm on koostatud kasutades küsitluste, ankeetide ja uuringute koostamise teenust eFormular.