Microsoft Exeli algõpetuse test

Vaatame, kui palju Sul on õpitust meelde jäänud! Vasta küsimustele, valides vastusevariantide hulgast või ise vastust kirjutades.
Microsoft Exel on:
Exeli tabelites säilitatakse kogu infot:
Kuidas Sa saad aru, milline Exeli lahter on parajasti aktiivne?
Exeli valemi kirjutamiseks tuleb avaldist alustada...
Kirjelda, kuidas tabelisse ridu ja veerge lisada?
Kirjelda, kuidas määrata lahtrite fonti, kirja suurust, värvust, joondust ja ääriseid?
Millised alljärgnevatest on Microsoft Excel`i valemid
Milleks kasutatakse lahtrite märgistatud vahemiku hiirega vedamist paremast alumisest nurgast?
Kirjelda, kuidas lahtreid omavahel ühendada?
Mida saab teha nupuga AutoSum (automaatsumma)?
Sinu nimi
Ilmselt läks Sul hästi! Saada töö õpetajale.

See vorm on koostatud kasutades küsitluste, ankeetide ja uuringute koostamise teenust eFormular.