"Liikudes seatud eesmärgi poole"/"Keep moving toward your goal"

Registreerimine/Registration
*Eesnimi/Name 
*Perekonnanimi/Family name 
*Telefon 1/Phone 1 
Telefon 2/Phone 2 
*E-post/E-mail 
*Amet/Profession 
*Ettevõtte nimi/Name of your company 
*Tegevusvaldkond/Area of business 
Vajan venekeelset tõlget [нуждаюсь в переводе на русский язык]

Tärniga (*) näidatud väljad on kohustuslikud/Marked (*) areas are manditory

Eesti Kristlik Meeste Teenistus/Beneficiary

Sampo pank/bank a/a 334 705 690 009

Panga ülekande selgitus:
Ees- ja perekonnanimi, seminar. Nt Jaan Kask, seminar

Add the explanation with the payment: First and Family name plus a hint: „seminar“

See vorm on koostatud kasutades küsitluste, ankeetide ja uuringute koostamise teenust eFormular.