Vaibla Linnujaama aastapäevakonverentsi registreerumisvorm

Laupäeval, 5. augustil tähistatakse ettekandepäevaga 30 aasta möödumist Vaibla Linnujaama tegevuse algusest.
Osavõtuks on vajalik registreerumine. Registreerumise tähtaeg on 31. juuli.
Osavõtutasuks on 10,- eurot; kuni 12-aastastele 5,- eurot ning eelkooliealistele tasuta.

Nimi
Telefon
E-posti aadress
Osalejate hulk (mina ise kaasaarvatud)
...sealhulgas lapsi
Laste vanused
Ööbin enne konverentsi (4.aug.)
Ööbin pärast konverentsi (5.aug.)
Soovin ööbida
Osalen lõkkeõhtul
Soovin reedel külastada Meleski klaasimuuseumi
Märkused
Kui vaja, täpsustage palun (näiteks kui ööbimisplaanid või osalejate arv pole veel selge vms)

Täiendav info konverentsi kohta aadressil www.vaibla.net
Kontaktandmed: Kristjan Adojaan 5039306; kristjan@adojaan.net

See vorm on koostatud kasutades küsitluste, ankeetide ja uuringute koostamise teenust eFormular.