Loomad põllul

Kui hästi tunned põlluelanikke?
*Millest sõltub loomastik põllul?
*Kes elavad põllumullas?
*Enamiku põlluloomadest moodustavad..
*Miks ei ela põllul suured loomad ja kiskjad?
*Loetle tüüpilisi põllulinde?
*Kes elab põllul?
*Mitu muna on nurmkana ehk põldpüü pesas?
*Miks on mutt kasulik loom?
*Kuidas levib kartulimardikas?
*Põldlõoke onpruunikirju värvusega
kollasekirju lind

See vorm on koostatud kasutades küsitluste, ankeetide ja uuringute koostamise teenust eFormular.